KES-logo-3

ERP implementatie, projectmanagement & support
KES is uw add-on partner voor maatwerk

SERVICES

Het implementeren van een nieuw ERP systeem vereist een hele goede voorbereiding. We weten dat als de implementatie niet goed voorbereid wordt, de kans groot is dat de ERP transitie mislukt. Het project vertraagd, budgetten worden overschreden en u krijgt het niet voor elkaar om het ERP systeem neer te zetten wat u voor ogen had. Dit vereist serieuze aandacht en deskundigheid van uw implementatie partner. In een ERP traject wordt heel nauw samengewerkt met uw medewerkers. Zij vervullen een interne sleutelrol en werken projectmatig onder begeleiding van KES aan de ERP implementatie. KES is uw ERP partner bij complexe vraagstukken, wij helpen bij de voorbereiding en de uitvoering van de implementatie.

KES realiseert zich dat u uitstekende service en ondersteuning nodig hebt na een ERP implementatie. Er zijn altijd nieuwe zaken die om aandacht vragen en om de continuïteit van uw activiteiten binnen het ERP landschap te borgen biedt KES uiteraard deze ondersteuning. Als u vragen hebt wilt u gelijk geholpen worden. Met onze ondersteuning kunnen wij u, als eindgebruikers, snel en effectief helpen. Ondersteuning is telefonisch beschikbaar via onze helpdesk. Voor ondersteuningsproblemen die niet op afstand kunnen worden opgelost, zullen onze specialisten voor hulp naar uw locatie reizen. 

Op het moment dat er onvoldoende capaciteit is om naast de reguliere werkzaamheden een ERP traject te begeleiden, kunnen wij (gedeeltelijk) die rol vervullen. Wij hebben veel ervaring met implementaties van diverse ERP systemen, zowel vanuit het leveranciers als klanten perspectief.

OVER ONS

Keep ERP Simple (KES) is een reseller van Uniconta. Wij geloven in het hybride model van Uniconta. Uniconta biedt u alle modules aan die een ERP systeem u kunt bieden, hier zitten geen beperkingen aan, alles wat uw bedrijf nodig heeft kan Uniconta u in voorzien.

Uniconta’s positionering in de markt is heel erg breed omdat dit ERP systeem eigenlijk alle bedrijven in elke markt kan voorzien. We kunnen alle ERP implementaties doen tot aan lichte productiebedrijven.

Veel bedrijven worstelen vaak met hun complexe, niet flexibele en te dure ERP-systemen. Wat de meeste bedrijven in plaats daarvan nodig hebben, zijn flexibele systemen waarmee ze snel kunnen reageren op de behoeften van klanten en nieuwe kansen in een steeds competitievere omgeving. Het hypermoderne Uniconta heeft een standaard kern zoals gezegd, die uw kritieke bedrijfsprocessen geheel faciliteert, maar hierboven op kunt uw heel eenvoudig lichtgewicht verbindingen maken via Plug-ins en Add-ons met andere business applicaties die zich in uw IT-landschap bevinden.

Veelal zorgen koppelingen en interfaces binnen ERP landschappen voor onnodig veel maatwerk, boven op dit maatwerk komt dan weer onderhoud en support. U heeft dan vaak te maken met meerdere leveranciers die u blijven factureren, en als een business applicatie een update uitvoert werkt u koppeling niet meer. Bij Uniconta heeft u dat probleem niet.

U kunt zich voorstellen dat de ‘Total Cost of Ownership’ bij Uniconta veel lager ligt dan bij de concurrentie. KES is mede om deze reden opgericht door Casper Woortman en Marco Bosma. Door hun jarenlange ervaring met ERP implementaties hebben zij gezien hoe bedrijven maar blijven worstelen met de verkeerde instrumenten waardoor er ontzettend veel geld wordt uitgegeven aan niet optimale oplossingen. Het is ook nog eens tijdrovend en organisaties worden steeds afhankelijker van hun ERP-leverancier.

UNICONTA

Uniconta is een op de cloud gebaseerde ERP oplossing die allerlei functionaliteiten bieden ter ondersteuning van alle processen die er binnen uw bedrijf zich afspelen. De oprichter en de bedenker van Uniconta is Erik Damgaard. Hij is de grondlegger van Dynamics voordat dit werd verkocht aan Microsoft. Nu bekend als Microsoft Dynamics. Erik Damgaard ontwikkelt al sinds 1983 Enterprise Resource Planning (ERP) -systemen. Uniconta is een combinatie van het beste van de vorige ERP-systemen die Erik heeft ontwikkeld, gecombineerd met de nieuwste nieuwe technologie van Microsoft.

Het resultaat is een intuïtief boekhoudsoftwareprogramma dat zorgt voor al uw behoeften op het gebied van boekhouding, supply chain en projectbeheer. De eenvoudige, intuïtieve, krachtige functies geven u een compleet overzicht van de financiële stand van zaken van uw bedrijf en helpen uw bedrijf efficiënter en winstgevender te maken. Uniconta is een app die op dezelfde manier werkt als bekende programma’s zoals Microsoft Office. Het is geïnstalleerd op uw pc en slaat alle gegevens op in de cloud. Het is een aanpak die zorgt voor maximale snelheid en mobiliteit van werknemers zonder wachttijden. U bent ook niet afhankelijk van browsers die vatbaar zijn voor uitsluiting, “gegevens vergeten” of u ontkoppelen. Uniconta is gebouwd om naadloos te integreren en synergieën te creëren met populaire Microsoft-technologie. Het is ontworpen om gemakkelijk en soepel in uw cloud IT-ecosysteem te passen.

Uniconta kan worden ingezet als een standaard ERP-systeem, maar is ontworpen als een modulaire, flexibele oplossing waarmee u eenvoudig velden, indices en scherm lay-outs kunt aanpassen. Dit betekent dat u niet afhankelijk bent van het afstemmen van uw wensen en behoeften op een standaard softwarepakket. Het stelt u in staat te profiteren van de synergieën die worden geboden door de oplossingen van onze partners. Het uitgangspunt was om een sterke basis te ontwikkelen en vervolgens specifieke aanvullende oplossingen aan te bieden via een sterk netwerk van partners en integrators. Dit betekent dat Uniconta deel uitmaakt van een uniek, veelomvattend ecosysteem, waarmee bedrijven hun afgewerkte programmapakket kunnen afstemmen op individuele industrieën, specifieke functies en unieke oplossingen kunnen creëren die passen bij hun workflows en werkprocessen.

KES is Uniconta expert

Het voorbereiden om te bepalen welke ERP platform het beste bij uw organisatie past is cruciaal. Welke workflows en business processen zijn er binnen uw organisatie actief en zijn deze daadwerkelijk ondersteunend voor alle afdelingen? En hoe verhouden andere business applicaties zich met ERP, welk maatwerk en koppelingen heeft u? Maar denk ook aan het opstellen van ERP requirements, welke zaken wilt u behouden van uw oude systeem en wat moet een nieuw ERP systeem volgens u kunnen?

Veelal wordt bij een ERP implementatie gevraagd aan de klanten haar processen in kaart te brengen, maar veelal wordt dan de gewenste situatie geschetst en niet de feitelijke processen. Wat moet er eerst veranderen? De organisatie en haar processen of gaat een nieuw ERP systeem juist voor deze veranderingen zorgen, en is dat wel een verwachting die realistisch is?

Om processen te kunnen verbeteren is het van belang om deze processen eerst in kaart te brengen. Een bekende tool die hiervoor wordt gebruikt is Value Stream Mapping (VSM). VSM heeft als doel om uw bedrijfsprocessen continu te verbeteren. In een overzicht worden uw bedrijfsprocessen schematisch weergegeven. Daarin zijn de processtappen en de informatie- en bedrijfsstromen visueel weergegeven (de huidige situatie). Vanuit het diagram wordt duidelijk, waar mogelijkheden tot eventuele verbeteringen zijn. Doordat er een gezamenlijk beeld ontstaat van de huidige situatie inclusief verspillingen, krijgen medewerkers meer begrip voor elkaars werk en problemen. Daarnaast is VSM een goed model om naar een toekomstige situatie toe te werken (wat is de ambitie).

KES helpt u te inventariseren welke keuzes u moet maken en is uw partner om u daarbij te adviseren en te helpen. KES heeft ervaring in het doen van een grondige analyse van uw business processen en helpt uw met de voorbereiding en uitwerking daarvan.

Copyright(©) Keep ERP Simple / ICT Cyclus 2020 V 1.1